Vigtig information

- nyttig viden, til dig der er i tvivl...

Hvor skal jeg til prøve

Afvikling af teori- og køreprøver
Prøverne er inden for normal arbejdstid, da politiet kun afholder prøver i hverdage mellem 8.00 og 14.45.
Uanset om du ønsker at køre i Herning eller Silkeborg kører vi gerne begge steder.

Husk at medbringe

Har du ikke tidligere erhvervet kørekort, skal du medbringe følgende en af de første teoriaftener:

  • Husk NemID
  • Lægeattest (medbring et pasfoto (3.5×4.5 cm.) til lægen)
  • Færdselsrelateret førstehjælpsbevis

OBS:
– Hvis man ikke skal have ny lægeattest, skal foto afleveres til køreskolen.

Førstehjælp

Kursusbeskrivelse
Kurset dækker 8 timers færdselsrelateret førstehjælp og afholdes af godkendt førstehjælpsinstruktør.

Kurset omhandler førstehjælpens hovedpunkter og ABC-principperne, samt udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade.

Du skal lære at give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning samt kunne anvende en AED/hjertestarter under hensynstagen til fornøden sikkerhedsprocedure, så personen har de bedste vilkår for overlevelse til ambulancen når frem.

Tilmelding til kurset
Tilmeld dig online under Tilmelding eller ring til Dorthe 25 12 01 18

Back to Top